8

GCE O/L Maths - Past Papers Discussions - හොඳින් පුහුණුවීම් කළහොත් ගණිතයේ හොඳ ලකුණු ලබා ගත හැකිය

රු500 per month
  ඔබ ගණිතයට කැමතියි නම්, ඔබේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිපල සඳහා එය ඔබේ හොඳම විෂයයන්ගෙන් එකක් ලෙස තෝරා ගත යුතුය. පහත විෂයමාලා කොටසේ සාකච්ඡා සිදු කරඇති පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර බලන්න. එක් එක් පාමාලාවේ අධ්‍යයන අන්තර්ගතය සහ අදහස් ගුරුවරයාගේ වගකීම වේ.

Course Currilcum

  • Past Paper Discussion – Local O/Level – Mathematics 2018 – Part 1A 00:58:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2018 – Part 1 B 00:38:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2018 – Part 2 A 01:07:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2018 – Part 2 B 01:06:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2017 – Part 1 A 00:59:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2017 – Part 1 B 00:29:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2017 – Part 2 A 01:02:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2017 – Part 2 B 01:06:00
  • Past Paper Discussion-Local O Level – Mathematics 2016 – Part 1 A 00:47:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2016 – Part 1 B 00:27:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2016 – Part 2 A 01:07:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2016 – Part 2 B 01:05:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2015 – Part 1 A 00:50:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2015 – Part 1 B 00:36:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2015 – Part 2 A 01:05:00
  • Past Paper Discussion – Local O Level – Mathematics 2015 – Part 2 B 01:08:00
Teach Me Online © All rights reserved.