• No products in the cart.

5

Grade 6 – 3rd Term – Maths – Past Papers Discussions විභාගයෙදේ ගණිත ගැටළු සරලව විසදන විදිය අවබෝදකරගන්න.

රු500 per month
ගණිතය ඔබේ පහසු විෂය කරගෙන ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. සියළු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවලට සවන් දෙන්න.

Course Currilcum

  • Grade 6 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:33:00
  • Grade 6 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:36:00
  • Grade 6 – Maths -North Central Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:19:00
  • Grade 6 – Maths -North Central Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:00:00
  • Grade 6 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:32:00
  • Grade 6 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:34:00
Teach Me Online © All rights reserved.