• No products in the cart.

46

Grade 7 - 3rd Term - Maths - Past Papers Discussions විභාගයෙදේ ගණිත ගැටළු සරලව විසදන විදිය අවබෝදකරගන්න.

FREE
ගණිතය ඔබේ පහසු විෂය කරගෙන ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. සියළු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවලට සවන් දෙන්න.

Course Currilcum

  • Grade 7 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:21:00
  • Grade 7 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:26:00
  • Grade 7 – Maths -North Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:28:00
  • Grade 7 – Maths -North Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:42:00
  • Grade 7 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:18:00
  • Grade 7 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:40:00
Teach Me Online © All rights reserved.