• No products in the cart.

28

Grade 9 - 3rd Term - Maths - Past Papers Discussions විභාගයෙදේ ගණිත ගැටළු සරලව විසදන විදිය අවබෝදකරගන්න.

FREE
ගණිතය ඔබේ පහසු විෂය කරගෙන  ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. සියළු ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාවලට සවන් දෙන්න.

Course Currilcum

  • Grade 9 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:30:00
  • Grade 9 – Maths -Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:59:00
  • Grade 9 – Maths -North Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:28:00
  • Grade 9 – Maths -North Western Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 00:47:00
  • Grade 9 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 1 00:35:00
  • Grade 9 – Maths -Southern Province – 3rd Term – 2018 – Part 2 01:04:00
Teach Me Online © All rights reserved.